Bestellen Kookboek

Het totaalbedrag ad € 14,00 (boek € 9,50 + € 4,50 voor porto en verpakking) is bij vooruitbetaling te voldoen. Svp overmaken naar 

NL 44 INGB 0000414194  t.n.v. TAA Voorraadbeheer in Zeist o.v.v. TAA Kookboek

Wij verzoeken u op het bestelformulier dezelfde naam te vermelden als van de rekeninghouder die voor betaling zorg draagt. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen 5 werkdagen verzonden.

Velden met een * zijn verplicht!

Contactgegevens

Algemene informatie
taa@tesselschade-arbeidadelt.nl

TAA Bestuur - secretariaat
bestuur@tesselschade-arbeidadelt.nl
Van de Cloostermarke 7
8016 KN Zwolle

Rekeningnummer NL72 INGB 0000 0330 62 t.n.v. Bestuur Tesselschade-Arbeid Adelt

Betsy Perk-Opleidingsfonds
bpo@tesselschade-arbeidadelt.nl

Ledenadministratie
leden@tesselschade-arbeidadelt.nl

Websiteredactie
website@tesselschade-arbeidadelt.nl

PR commissie 
prcommissie@tesselschade-arbeidadelt.nl

Archief TAA
archief@tesselschade-arbeidadelt.nl