Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van onze informatie
kanalen, is het mogelijk dat deze onjuiste informatie bevat. TAA kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in de landelijke website van TAA
voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het
tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.