Fondsen


De vereniging steunt vrouwen in hun streven naar economische zelfstandigheid door financiële ondersteuning te bieden in de studiekosten via het Tesselschade Studiefonds.

Voorwaarde is wel dat een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid.
Het fonds is vernoemd naar Betsy Perk (1833-1906) de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt'.

Het Zegers Veeckensfonds (ZVF) stelt Tesselschade in staat om onder bepaalde voorwaarden (oud-) handwerksters een financiële bijdrage te geven. Deze concrete steun onderstreept de zorg en verantwoordelijkheid van Tesselschade voor diegenen die met en voor haar werken.

Deze fondsen worden onder meer gevoed door een groot deel van de jaarlijkse contributiegelden van de leden, daarnaast door giften en legaten.

In 2015 heeft Tesselschade een legaat van € 20.000,- gekregen met bestemming instandhouding oude handwerktechnieken. Hiertoe is het Fonds Behoud oude handwerktechnieken in het leven geroepen.

Het fonds kan worden aangesproken ten behoeve van een student die een studie in deze richting gaat volgen, maar ook om bijvoorbeeld een museum te ondersteunen of om oude Tesselschade bestanden met betrekking tot handwerktechnieken te digitaliseren.

Het fonds kent geen aparte commissie. Aanvragen voor een bijdrage kunnen worden gedaan bij het bestuur: bestuur@tesselschade.nl

   
  

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Tesselschade Studiefonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Tesselschade Studiefonds.

Word lid

De inkomsten uit contributies zijn van groot belang. De contributie bedraagt ten minste € 15,00 per jaar. Iedere extra bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.