Fondsen


De vereniging steunt vrouwen in hun streven naar economische zelfstandigheid door financiële ondersteuning te bieden in de studiekosten via het Betsy Perk-Opleidingsfonds (BPO).

Voorwaarde is wel dat een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid.
Het fonds is vernoemd naar Betsy Perk (1833-1906) de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt'.

Het Zegers Veeckensfonds (ZVF) stelt TAA in staat om onder bepaalde voorwaarden (oud-) handwerksters een financiële bijdrage te geven. Deze concrete steun onderstreept de zorg en verantwoordelijkheid van TAA voor diegenen die met en voor haar werken.

Deze fondsen worden onder meer gevoed door een groot deel van de jaarlijkse contributiegelden van de leden, daarnaast door giften en legaten.

Uitkeringen van BPO en ZVF over de laatste 5 jaar.

In 2015 heeft TAA een legaat van € 20.000,- gekregen met bestemming instandhouding oude handwerktechnieken. Hiertoe is het Fonds Behoud oude handwerktechnieken in het leven geroepen.

Het fonds kan worden aangesproken ten behoeve van een student die een studie in deze richting gaat volgen, maar ook om bijvoorbeeld een museum te ondersteunen of om oude TAA bestanden met betrekking tot handwerktechnieken te digitaliseren.

Het fonds kent geen aparte commissie. Aanvragen voor een bijdrage kunnen worden gedaan bij het bestuur: bestuur@tesselschade-arbeidadelt.nl

   
  

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Betsy Perk-Opleidingsfonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Word lid

De inkomsten uit contributies zijn van groot belang. De contributie bedraagt ten minste € 15,00 per jaar. Iedere extra bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.