Tesselschade Studiefonds

Het Tesselschade Studiefonds (voorheen het Betsy Perk-Opleidingsfonds), waarin opgenomen de voormalige Stichting Opleidingsfonds voor vrouwen Mej. Henriëtte Beck, biedt vrouwen onder voorwaarden een financiële ondersteuning in de studiekosten, mits een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid.

Het fonds bestaat sinds 1939. Het fonds dankt zijn naam aan de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging "Arbeid Adelt", Betsy Perk (1833–1906). Zij was het die zich het lot van de onvermogende, ongehuwde, 'beschaafde' vrouw uit haar eigen stand aantrok. Betsy Perk en jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper (1836–1916), één van de oprichtsters van de "Vereniging Tesselschade", zetten zich in de laatste jaren van de 19de eeuw al in voor vrouwen die wel een opleiding wilden volgen, maar niet over voldoende financiën beschikten.

Het fonds ondersteunt vrouwen financieel in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. Vele opleidingen op verschillende niveaus (mbo, hbo, universitair) en in diverse richtingen komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld geneeskunde, rechten, pabo, verpleegkunde, en ook technische opleidingen. Om in aanmerking te komen voor steun van het Tesselschade Studiefonds is het van belang dat een opleiding officieel erkend is. Daarnaast wordt in de acceptatieprocedure onder andere rekening gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de opleiding. Niet in aanmerking komen: niet door het Rijk erkende opleidingen; stage, studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland; promotieonderzoek; drukkosten proefschrift; postdoctorale studie.

VOORWAARDEN EN AANVRAGEN

Een aanvraag is gebonden aan een aantal voorwaarden. Op die pagina vindt u tevens informatie over de aanvraagprocedure.

 

Voor haar werkzaamheden zijn het Tesselschade Studiefonds en Tesselschade-Arbeid Adelt afhankelijk van contributies van haar leden en giften en legaten van donateurs.

In dit overzicht staat het totale aantal studentes dat door TAA is gesteund, zowel door Tesselschade Studiefonds als ook door de individuele afdelingen. 

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Aantal vrouwen

137 135 131 124 127  136 143 141 142

Totaal uitgekeerd

 €
227.831.
 € 203.424 € 191.497 € 181.485 € 187.969  € 204.271 € 201.572 € 181.309 € 170.992

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Tesselschade Studiefonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Tesselschade Studiefonds.

Word lid

De inkomsten uit contributies zijn van groot belang. De contributie bedraagt ten minste € 15,00 per jaar. Iedere extra bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Soroptimisten Haarlem e.o. steunen het Betsy Perk-Opleidingsfonds

Soroptimisten Haarlem e.o. steunen het Betsy Perk-Opleidingsfonds

De Soroptimistenclub Haarlem en Omstreken bracht op zaterdag 28 september 2019 zo’n 144 paren (288 mensen) samen in een bridgedrive op 18 verschillende locaties, voornamelijk regentenkamers van Haarlemmer Hofjes. De opbrengst van de dag schonken zij aan het Betsy Perk Opleidingsfonds van Tesselschade-Arbeid Adelt. Een cheque van €9000 werd in Sociëteit de Vereeniging feestelijk overhandigd.

Het Betsy Perk-Opleidingsfonds zal het geld gebruiken om vrouwen financiële ondersteuning te bieden in de studiekosten op weg naar economische zelfstandigheid.