Betsy Perk-Opleidingsfonds (BPO)

Het Betsy Perk-Opleidingsfonds (BPO), waarin opgenomen de voormalige Stichting Opleidingsfonds voor vrouwen Mej. Henriëtte Beck, biedt vrouwen onder voorwaarden een financiële ondersteuning in de studiekosten, mits een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid.

Het fonds bestaat sinds 1939. Het fonds dankt zijn naam aan de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging "Arbeid Adelt", Betsy Perk (1833–1906). Zij was het die zich het lot van de onvermogende, ongehuwde, 'beschaafde' vrouw uit haar eigen stand aantrok. Betsy Perk en jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper (1836–1916), één van de oprichtsters van de "Vereniging Tesselschade", zetten zich in de laatste jaren van de 19de eeuw al in voor vrouwen die wel een opleiding wilden volgen, maar niet over voldoende financiën beschikten.

Het fonds ondersteunt vrouwen financieel in de kosten van hun opleiding, met als doel vrouwen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid. Vele opleidingen op verschillende niveaus (mbo, hbo, universitair) en in diverse richtingen komen in aanmerking, zoals bijvoorbeeld geneeskunde, rechten, pabo, verpleegkunde, en ook technische opleidingen. Om in aanmerking te komen voor steun van het Betsy Perk-Opleidingsfonds is het van belang dat een opleiding officieel erkend is. Daarnaast wordt in de acceptatieprocedure onder andere rekening gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de opleiding. Niet in aanmerking komen: niet door het Rijk erkende opleidingen; stage, studie, onderzoek en congresbezoek in het buitenland; promotieonderzoek; drukkosten proefschrift; postdoctorale studie.

VOORWAARDEN EN AANVRAGEN

Een aanvraag is gebonden aan een aantal voorwaarden. Op die pagina vindt u tevens informatie over de aanvraagprocedure.

Tara Hermsen maakt dit jaar voor het eerst gebruik van het Betsy Perk-Opleidingsfonds. Zij lijdt aan een bindweefselaandoening, het EhlersDanlos syndroom. Lees hier het hele artikel uit de Wijkkrant Nijmegen.

Voor haar werkzaamheden zijn het Betsy Perk-Opleidingsfonds en Tesselschade-Arbeid Adelt afhankelijk van contributies van haar leden en giften en legaten van donateurs.

In dit overzicht staat het totale aantal studentes dat door TAA is gesteund, zowel door BPO als ook door de individuele afdelingen. 

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Aantal vrouwen

127 131 124 127  136 143 141 142

Totaal uitgekeerd

 € 193.848 € 191.497 € 181.485 € 187.969  € 204.271 € 201.572 € 181.309 € 170.992

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Betsy Perk-Opleidingsfonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Word lid

De inkomsten uit contributies zijn van groot belang. De contributie bedraagt ten minste € 15,00 per jaar. Iedere extra bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Mariam

"Dat ik mijzelf inmiddels kan voorstellen als afgestudeerd arts is een droom die werkelijkheid is geworden."

Mariam (29 jaar)