Maria Tesselschade Prijs 2021

 

 

 

In 2011 is de Maria Tesselschade Prijs in het leven geroepen. 
Deze prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt. Met de Maria Tesselschade Prijs wil TAA vrouwen eren, die een bron van inspiratie zijn voor andere vrouwen. Vrouwen die zich, soms in moeilijke omstandigheden, toch op een uitzonderlijke manier hebben weten te ontwikkelen en economische onafhankelijkheid hebben bereikt. De prijs is vernoemd naar dichteres Maria Tesselschade Roemers Visscher. Zij ondertekende
haar gedichten en brieven met ‘Elck syn waerom’, sinds jaar en dag het motto van Tesselschade.

 

Profielschets kandidaat 

Voor de prijs komen vrouwen in aanmerking die voldoen aan onderstaand profiel:

  • Succesvol op het gebied van haar functie
  • Voorbeeldfunctie hebben
  • Sociaal en maatschappelijk bewogen
  • Impact hebben op een betere samenleving

Wijze van voordragen

Een kandidaat kan zowel door een man als een vrouw voorgedragen worden. Het is overigens geen voorwaarde dat voorgedragen kandidaten voor de Maria Tesselschade Prijs oud kandidaten van het TAA Studiefonds (het voormalig Betsy Perk Opleidingsfonds) zijn.

De inzending bestaat uit een volledig ingevuld inschrijfformulier met daarin opgenomen een onderbouwing door de ondersteuner van maximaal 1000 woorden, vergezeld van een zo uitgebreid mogelijk persoonlijk C.V. De voordracht dient tevens te worden ondersteund door een additionele aanbevelingsbrief.

Uiterste datum om een kandidaat voor te dragen is 30 november 2021.

Inschrijfformulier
Juryreglement
Juryrapport van 2016