Borduurwerk Gouden koets

Vrouwen van verenigingen Arbeid Adelt en Tesselschade hebben meegewerkt aan het borduurwerk in de Gouden Koets.

Borduurwerk Gouden koets

Hier is met de restauratie zo min mogelijk aan gedaan, als eerbetoon aan  de onderbetaalde Amsterdamse  vrouwen die zoveel nijverheid in het borduurwerk stopten.
Of de leerlingen  van de Kunstnaaldwerkschool, de weesmeisjes uit het Maagdenhuis en het Burgerweeshuis (het huidige Amsterdam Museum, waar de Gouden Koets nu slaat) betaald kregen, is onbekend.
De vrouwen van de verenigingen Arbeid Adelt en Tesselschade, uit de midden- en hogere klasse, kregen 10 cent per uur. Fors minder dan de mannelijke arbeiders bij Spykker, die een kwartje per uur ontvingen.

De Gouden Koets is t/m 22 februari te zien in het Amsterdam Museum.

Artikel