Ondersteuning voor vrouwen

Dankzij de contributie die de leden jaarlijks betalen, kan Tesselschade vrouwen financieel ondersteunen. Dit doet Tesselschade door hen onder bepaalde voorwaarden een bijdrage te schenken in de kosten van een studie of opleiding, als zij daarvoor zelf - ondanks studiefinanciering of bijbaantjes - onvoldoende middelen hebben.

De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, zijn niet alleen reguliere studenten, maar ook herintreders en vrouwen die om uiteenlopende redenen hun studie niet zelf kunnen bekostigen. De gelden hiervoor komen uit het Tesselschade Studiefonds.

De  Tesselschade afdelingen zelf ondersteunen vrouwen ook uit de eigen middelen. Vrouwen die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich aanmelden via de website of bij de afdeling in hun omgeving.

Tesselschade schenkt aan handwerksters en depothoudsters die niet meer kunnen werken en daardoor in financiële moeilijkheden komen, onder bepaalde voorwaarden een geldbedrag. Ook handwerksters, die om gezondheidsredenen tijdelijk niet meer kunnen werken, kunnen financiële ondersteuning krijgen.

Met deze concrete steun onderstreept Tesselschade haar zorg en verantwoordelijkheid voor de vrouwen die met en voor haar werken. De gelden hiervoor worden verstrekt uit het Zegers Veeckensfonds (ZVF) dat speciaal hiervoor is opgericht.

Al bijna 150 jaar worden vrouwen geholpen met een gift van Tesselschade . U kunt ons steunen door lid te worden, maar ook door een donatie in de vorm van een gift of legaat. Uw steun is meer dan welkom.

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Tesselschade Studiefonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Tesselschade Studiefonds.

Word lid

De inkomsten uit contributies zijn van groot belang. De contributie bedraagt ten minste € 15,00 per jaar. Iedere extra bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.