Over Tesselschade-Arbeid Adelt

De Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt" werd in 1871 als eerste Nederlandse vrouwenvereniging opgericht en is nog steeds springlevend. Tesselschade vindt het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Daarom biedt Tesselschade ondersteuning aan vrouwen die een opleiding of studie willen volgen, maar daarvoor niet de financiële middelen hebben.

Tesselschade is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen met ruim 6500 leden. Tesselschade heeft 25 afdelingen, verspreid over het land, die uitsluitend worden gerund door enthousiaste vrijwilligers, zonder enige vorm van subsidie. Ook u kunt vrouwen helpen hun de economische zelfstandigheid te vergroten door lid van Tesselschade te worden of door te doneren.
Tesselschade is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en mag gebruik maken van fiscale faciliteiten inzake schenkingen en legaten.

Tesselschade staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532237.

 • 1871

  Oprichten van de vereniging

  Betsy Perk (1833-1906) richtte op 17 oktober de Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt' op. Het doel van de vereniging was voor die tijd revolutionair: Betsy wilde vrouwen uit de midden- en hogere klassen de gelegenheid geven om voor geld te werken, zodat zij economisch onafhankelijk konden worden.

 • 1872

  'Tesselschade'

  Na felle discussies over de naamvermelding werd op 8 april 1872 de Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Tesselschade' opgericht, waar beschaafde vrouwen handwerk konden verkopen zonder hun naam bekend te maken.

 • 1886

  Het ‘Arbeid Adelt Pensioenfonds’ opgericht

  In 1886 werd door A.N.V ‘Arbeid Adelt’ het ‘Arbeid Adelt Pensioenfonds’ opgericht voor oud handwerksters, die niet meer in hun eigen behoefte konden voorzien. De eerste uitkeringen werden pas gedaan in 1896 omdat er eerst fondsen verzameld moesten worden. Ook A.N.V. ‘Tesselschade’ richtte per 1 april 1896 een pensioenfonds voor oud-handwerksters op, het Zegers-Veeckens fonds. Dit fonds werd opgericht vanuit een legaat van 200.000 gulden van mej. Pauline Zegers Veeckens.

 • 1889

  Koningin Wilhelmina

  Van 1889 – 1948 was Koningin Wilhelmina beschermvrouwe van A.N.V. ‘Tesselschade” en van 1900 – 1948 eveneens van A.N.V. ‘Arbeid Adelt’.

 • 1898

  De Gouden Koets

  In 1898 liet de Amsterdamse bevolking de Gouden Koets voor de inhuldiging van Koningin Wilhelmina maken. De kussens hiervoor werden door handwerksters van Arbeid Adelt en Tesselschade geborduurd in petit-pointsteek.

 • 1901

  Cursussen, met diploma, voor kinderjuffrouwen

  Vanaf 1901 werden cursussen, met diploma, voor kinderjuffrouwen aangeboden door verschillende afdelingen van Tesselschade. Veel werkgeefsters bleken dit diploma op hoge prijs te stellen.

 • 1915

  'Comité voor werkverschaffing'

  In 1915 richtte Koningin Wilhelmina een 'Comité voor werkverschaffing 1915' op om in de blijkbaar onuitputtelijke behoefte van leger en marine aan sokken te voorzien. A.N.V. Arbeid Adelt en A.N.V. Tesselschade hadden beide zitting in dit comité. Alleen al in 1916 werd er door een afdeling van Tesselschade, door 60 vrouwen, 4214 paar sokken afgeleverd.

 • 1937

  Het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernard

  In 1937 schonk Arbeid Adelt bij het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernard de knielkussens, waarop het bruidspaar tijdens de kerkelijke inzegening zou neerknielen.

 • 1939

  Oprichting Betsy Perk Opleidingsfonds voor vrouwen

  Het Betsy Perk-Opleidingsfonds biedt vrouwen onder voorwaarden een financiële ondersteuning in de studiekosten, mits een afgeronde opleiding zicht biedt op economische zelfstandigheid.

 • 1947

  Besluit tot fusie 'Tesselschade-Arbeid Adelt'

  Na een succesvolle ‘Tentoonstelling van Naald- en Kunstnaaldwerk' in 1947, waarvoor ook de beschermvrouwen Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana hun handwerk uitleenden, werd in principe tot een fusie besloten. Het duurde nog tot 1948 dat door de twee algemene vergaderingen het definitieve ‘ja’ voor de fusie werd uitgesproken. Door middel van langdurig overleg over organisatorische kwesties werd 'Tesselschade-Arbeid Adelt' pas op 1 januari 1953 een feit.

 • 1996

  'Toekomst door Traditie'

  In 1996 werd het jubileumboek 'Toekomst door Traditie' uit gegeven waarin 125 jaar van de Vereniging staat beschreven.

 • 2007

  DVD voor het nageslacht

  In 2007 verscheen er een DVD met daarop handwerktechnieken om deze voor het nageslacht te bewaren.

 • 2011

  Uitreiking van de 1e Maria Tesselschade prijs

  Op 5 oktober 2011 uitreiking van de 1e Maria Tesselschade prijs aan mevrouw Willie Nentjes-van Urk. Deze prijs is een award, van TAA, voor vrouwen die een voorbeeld zijn voor andere vrouwen.

 • 1871
 • 1872
 • 1886
 • 1889
 • 1898
 • 1901
 • 1915
 • 1937
 • 1939
 • 1947
 • 1996
 • 2007
 • 2011