ANBI

Per 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht geworden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), de goede doelenorganisaties. 

Tesselschade heeft een beschikking ontvangen van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat Tesselschade aangemerkt wordt als een ANBI en gebruik mag maken van fiscale faciliteiten. Deze faciliteiten betreffen schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, waarover Tesselschade geen schenking- of successierecht is verschuldigd. Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen aftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften aan een bij beschikking aangemerkte instelling, zoals Tesselschade . De ANBI-status van Tesselschade kunt u checken. Via de link https://www.geef.nl/nl/doel/tesselschade/anbi  komt u rechtstreeks op de pagina met ANBI-gegevens van Tesselschade . 

De beschikking is voor onbepaalde tijd. Of Tesselschade in de toekomst in aanmerking komt voor een ANBI beschikking zal regelmatig door de Belastingdienst worden getoetst.

Aan de rechterzijde van deze pagina staat een overzicht van de ANBI gegevens. De volledige jaarrekening kan opgevraagd worden bij de penningmeester (bestuur@tesselschade.nl)