ANBI

Per 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht geworden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), de goede doelenorganisaties. 

TAA heeft een beschikking ontvangen van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat TAA aangemerkt wordt als een ANBI en gebruik mag maken van fiscale faciliteiten. Deze faciliteiten betreffen schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, waarover TAA geen schenking- of successierecht is verschuldigd. Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen aftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften aan een bij beschikking aangemerkte instelling, zoals TAA. De ANBI-status van TAA kunt u checken. Via de link https://www.geef.nl/nl/doel/tesselschade-arbeid-adelt/anbi  komt u rechtstreeks op de pagina met ANBI-gegevens van TAA. 

De beschikking is voor onbepaalde tijd. Of TAA in de toekomst in aanmerking komt voor een ANBI beschikking zal regelmatig door de Belastingdienst worden getoetst.

Aan de rechterzijde van deze pagina staat een overzicht van de ANBI gegevens. De volledige jaarrekening kan opgevraagd worden bij de penningmeester (bestuur@tesselschade-arbeidadelt.nl)