Visie & doelstellingen

 

Tesselschade stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven. Dit doet Tesselschade door:

  • vrouwen een bijdrage te geven in opleidings- en studiekosten en hen in staat te stellen een vak- of beroepsopleiding te volgen;
  • vrouwen mogelijkheden te bieden tot het vervaardigen van handgemaakte artikelen die door Tesselschade zonder winstoogmerk en voor haar risico verkocht worden;
  • giften te verstrekken aan (oud-)handwerksters indien zij die extra ondersteuning behoeven.

Tesselschade stelt zich voorts ten doel te bevorderen dat handwerktechnieken worden bewaard.

Al meer dan een eeuw lang worden vrouwen geholpen met een gift van Tesselschade . U kunt de vereniging steunen door lid te worden, maar ook door een donatie in de vorm van een gift of legaat. Uw steun is meer dan welkom.


Download hier de Tesselschade Statuten

Huishoudelijk Reglement

Beleidsplan TAA

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Tesselschade Studiefonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Tesselschade Studiefonds.