Claudia

"Altijd heeft zij ervan gedroomd om een opleiding verloskunde te gaan volgen, maar zij kreeg jong kinderen en daarna was het te laat."

Kandidate studeert verloskunde. Haar hoogst genoten opleiding is VWO. Zij is gescheiden en heeft 4 kinderen in de leeftijd van 14 tot 19 jaar. Haar ex-man heeft haar met schulden achtergelaten die zij in 10 jaar terug moet betalen. Altijd heeft zij ervan gedroomd om een opleiding verloskunde te gaan volgen, maar zij kreeg jong kinderen en daarna was het te laat. De leeftijdslimiet voor de opleiding was namelijk 26 jaar. Die grens is nu opgeheven. Daar zij een scheikunde deficiëntie bleek te hebben, heeft zij eerst een deelcertificaat moeten halen. Daarna heeft zij meegedaan aan de selectieprocedure en werd zij aangenomen. Na het behalen van haar propedeuse is zij gaan werken als kraamverzorgster om bij te verdienen. Maar de € 600,- die zij per maand verdient zijn niet voldoende om haar studie te betalen. Zij is inmiddels 3-jaars. Een hele prestatie als je daarnaast ook zoveel moet werken en een gezin draaiende moet houden. Wij helpen haar ieder jaar met het collegegeld.

Claudia