Corina

"Dankzij het Betsy Perk Fonds ben ik in staat geweest om het pad van zelfontplooiing verder te kunnen volgen."

Wat is het begin van verandering?

Van jongs af aan was het verschil willen uitmaken voor een ander een belangrijk onderdeel van mijn leven. Eerst als troost voor mijn moeder bij het verlies van haar man, mijn vader. Vrijwilligerswerk en van betekenis willen zijn wanneer mijn ouders of broertje met Down syndroom steun nodig hebben, is altijd zo’n vanzelfsprekendheid voor mij geweest, dat er een drastische levensverandering voor nodig was om te ontdekken dat hier mijn kracht en talent ook lagen.
Na mijn scheiding ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken en heb ik tegelijkertijd mijn MMZ4 diploma behaald.  Daarna ben ik met veel plezier en enthousiasme binnen verschillende functies gaan werken. Na een aantal jaar merkte ik dat ik mijn plafond had bereikt en ben een HBO opleiding gaan volgen.

Ik was in eerste instantie niet zeker of ik het zou lukken, met de zorg voor drie kinderen, met alle drie een diagnose binnen het autistisch spectrum. Maar het ging als een trein.

Aan het einde van het eerste jaar was mijn spaargeld op en van mijn inkomen was ik niet in staat om het collegegeld te betalen. Mijn werkgever was niet van plan om een opleiding te helpen bekostigen. Dankzij het Betsy Perk Fonds ben ik in staat geweest om het pad van zelfontplooiing verder te kunnen volgen. Door de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ben ik staat om mijn eigen valkuilen en krachten nog beter te onderscheiden en in te zetten

Het heeft ten eerste een grote verandering in mij als mens teweeg gebracht, in het leven van mijn kinderen door het voorbeeld dat ik kan geven, vervolgens door verder op de maatschappelijke ladder te kunnen klimmen en financieel onafhankelijk te zijn

Corina