Felicia

"Zij heeft dankzij steun van het Tesselschade Studiefonds de opleiding HBO Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek afgerond."

Ik kwam uit Suriname naar Nederland om de HBO Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek te volgen, omdat deze opleiding daar niet werd aangeboden. Van mijn ouders kreeg ik maandelijks een bedrag om van te leven en te studeren. Ik werkte als schoonmaakster omdat ik niet in aanmerking kwam voor studiefinanciering. Na het eerste jaar bleek dat ik het niet ging redden.

Gelukkig hielp het Tesselschade Studiefonds mij door het collegegeld te betalen. Daarnaast steunde de TAA-afdeling mij met een extra bedrag voor boeken en bijkomende studiekosten. Ik kon altijd bij de contactpersoon van het Tesselschade Studiefonds mijn verhaal kwijt als ik er doorheen zat. Zij stimuleerde met om door te zetten.

Dit alles heeft ertoe geleid dat ik toch binnen 4 jaar mijn opleiding met succes kon afronden en een baan heb gevonden.

Ik wil jullie hiervoor heel hartelijk bedanken.

Felicia