Mariam

"Dat ik mijzelf inmiddels kan voorstellen als afgestudeerd arts is een droom die werkelijkheid is geworden."

Na drie keer uitgeloot te zijn, mijn studie Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken te hebben afgerond, besloot ik te kijken naar andere opties. Andere landen om Geneeskunde te studeren, waar de kwaliteit van onderwijs goed was en mijn diploma in Nederland geldig zou zijn. 

Na positief bericht op de selectieprocedure voor Rīga Stradiņš University in Letland, emigreerde ik direct. Bijna twee jaar studeerde ik in Riga, alvorens toegelaten te worden tot de zij-instroom Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hierin voltooide ik nominaal jaar 2 en 3 tegelijk en nominaal waardoor ik direct kon starten met de co-schappen. 

Afgelopen jaar studeerde ik cum laude af als arts aan de UvA.

Ik had een ware passie voor Geneeskunde. Echter, zonder de financiële middelen redde ik het niet. Voor mij is het Tesselschade Studiefonds, de financiële, maar ook mentale steun van de commissie dus van cruciaal belang geweest. 

Ik hoop van harte dat mijn verhaal anderen kan motiveren, inspireren en dat het werk van Tesselschade Studiefonds succesvol voortgezet kan worden.

 

Mariam