Aanvraagprocedure Betsy Perk-Opleidingsfonds (BPO)

 

Postadres:       Bussummerweg 19, 1261 BX  Blaricum

 

Doelstelling:    Het doel van het Betsy Perk-Opleidingsfonds is vrouwen financieel te ondersteunen in de kosten van hun opleiding; mits deze studie na afronding de mogelijkheid biedt tot economische zelfstandigheid.

Hoe aan te vragen?

Een gemotiveerde brief van de studente, voorzien van de volgende bijlagen:

 • een CV;
 • brief van de instellingsdecaan of van een maatschappelijk ondersteuner;
 • begroting van inkomsten en uitgaven opgenomen in het BPO aanvraagformulier waarbij de inkomsten en uitgaven van een eventuele partner zijn opgenomen;
 • begroting van de studiekosten;
 • indien er sprake is van schulden een specificatie van de schulden;
 • een bericht van de DUO/IB groep waaruit blijkt dat de kandidate wel (of geen) recht heeft op studiefinanciering;
 • de namen van studiefondsen in Nederland waar eveneens een studiebijdrage is aangevraagd. Met daarbij de eventuele reacties op de aanvraag;
 • indien van toepasing de verblijfsvergunning.

De brief met alle gevraagde stukken kan worden verzonden tezamen met het AANVRAAGFOMULIER (hier downloaden) per e-mail naar bpo@tesselschade-arbeidadelt.nl

 
NIET in aanmerking komen:

 • niet door het Rijk erkende dan wel gecertificeerde opleidingen;
 • stage, studie, onderzoek, congresbezoek in het buitenland ook al ontvangt de kandidate hier extra ECTS-punten voor;
 • promotie-onderzoek, drukkosten proefschrift;
 • Post Bachelor HBO studie;
 • (Post)Master opleiding na voltooide HBO-studie;
 • Postmaster/postdoctorale studie;
 • tweede studie of derde studie;
 • buitenlandse kandidaten, die uitsluitend om studieredenen naar Nederland komen, met uitzondering van Surinaamse en Antilliaanse studenten;
 • studenten met een hoge tot zeer hoge schuld (met uitzondering van studieschuld DUO).

 
Overig: 

 • Een aanvraag voor financiële ondersteuning heeft uitsluitend betrekking op het lopende studiejaar en wordt nooit achteraf verstrekt.
 • Het Betsy Perk-Opleidingsfonds verstrekt jaarlijks een bedrag maximaal ter hoogte van het  collegegeld zoals dat voor het studiejaar waar het om gaat is vastgesteld.   
 • Belangrijk is een goed arbeidsperspectief na afronding van de opleiding.
 • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
 • De commissie vergadert driemaal per jaar, januari, mei en september.
  De aanvraag dient uiterlijk 1 april 2019 (voor de mei vergadering), 1 augustus 2019 (voor de september vergadering) en 1 december 2019 (voor de januari vergadering) ingediend te worden.

Versie december 2018