Tesselschade-Arbeid Adelt komt op voor vrouwen

Tesselschade  biedt kansen voor vrouwen om economisch zelfstandig te worden.

Tesselschade-Arbeid Adelt werd in 1871 opgericht als eerste Nederlandse vrouwenvereniging en is nog steeds springlevend.

Tesselschade vindt het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig zijn. Daarom biedt Tesselschade ondersteuning aan vrouwen die een opleiding of studie willen volgen, maar daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben. Bij het Tesselschade Studiefonds, voorheen het Betsy Perk-Opleidingsfonds, vindt u alle informatie hierover.

Tesselschade  is een landelijke vereniging van vrouwen voor vrouwen en draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Ook u kunt meehelpen door lid van Tesselschade te worden of door te doneren.

 

137 vrouwen

hebben wij in 2020 kunnen ondersteunen!

Corina

"Dankzij het Tesselschade Studiefonds ben ik in staat geweest om het pad van zelfontplooiing verder te kunnen volgen."

Corina | Zwolle

Felicia

"Zij heeft dankzij steun van het Tesselschade Studiefonds de opleiding HBO Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek afgerond."

Felicia (25 jaar)

Farah

"Het Tesselschade Studiefonds haalt de kracht van vrouwen van binnen naar buiten, zodat ze voor hun dromen kunnen opkomen wanneer alles tegen zit."

Farah (31 jaar) | Leeuwarden

Hilde

"Met steun van het Tesselschade Studiefonds heeft Hilde nu rijles als vrachtwagenchauffeur."

Hilde (43 jaar)

Code Goed Bestuur

Belangrijk

Het bestuur van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).”

Supporter worden?

Inmiddels gingen
0000423
donateurs u voor!

Word lid

De inkomsten uit contributies zijn van groot belang. De contributie bedraagt ten minste € 15,00 per jaar. Iedere extra bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Word donateur

De donaties komen ten goede aan het Tesselschade Studiefonds. Met uw donatie steunen wij vrouwen in de kosten voor een opleiding om economische zelfstandig te kunnen zijn. 

Tesselschade Studiefonds.

Tesselschade in LifestyleXperience Plus

Tesselschade-Arbeid Adelt voorzitter Mieke van Leeuwen vertelt over de doelstelling van de Vereniging in een interview van RTL LifestyleXperience Plus. Lisanne Henneveld geeft informatie over het
Betsy Perk-Opleidingsfonds.